T&T JAPAN - Thương hiệu chăm sóc da cao cấp

T&T JAPAN - Thương hiệu chăm sóc da cao cấp

GIẬN

Giận là một cuốn sách hay của thiền sư Thích Nhất Hạnh, nó mở ra cho ta những khả năng kì diệu, nhưng lại rất dễ thực hành để ta tự mình từng bước . . . thoát khỏi cơn giận và sống đẹp với xã hội quanh mình. 

Giận được xuất bản tại Hoa Kì ngày 10.9.2001, trước biến cố 11.9.2001 có một ngày. Vì thế Giận đã trở thành quyển sách bán chạy nhất Hoa Kỳ - 50.000 bản mỗi tuần - trong vòng 9 tháng . . .  Giận tiếp tục là quyển sách bán chạy nhất ở nước nào in nó

Tại Hàn Quốc, quyển sách này đã bán được 1 triệu bản trong vòng 11 tháng. Rất nhiều đọc giả nhờ đọc sách này mà đã điều phục được tâm mình, sử dụng ái ngữ lắng nghe để hòa giải với người thân, đem lại hạnh phúc trong gia đình và trong cộng đồng của họ.

wechat
Chat fanpage