TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI


 

CỘNG ĐỒNG & XÃ HỘI

Sứ mệnh của T&T Japan là cống hiến cho sự thịnh vượng của nhân loại. Chúng tôi luôn nỗ lực để hoàn thiện từng khía cạnh của sản phẩm, nhằm mang lại những lợi ích tối ưu cho người sử dụng. Tại T&T Japan, chúng tôi coi giáo dục là yếu tố quan trọng nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống của một xã hội. Vì vậy, học tập là văn hóa của chúng tôi. T&T Japan là thành viên từ thiện tích cực trong nhiều dự án giáo dục cho cộng đồng địa phương.

                         

 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Các hoạt động của T&T Japan nhằm mục đích bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta - hành tinh xanh. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, T&T Japan áp dụng phương pháp 5S để tiêu chuẩn hóa và vận hành bền vững. Chúng tôi thường xuyên đặt ra các hoạt động chiến dịch bảo vệ môi trường, chẳng hạn như tham gia Giờ Trái Đất, cắt giảm rác thải nhựa, v.v. để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau. 

 

wechat
Chat fanpage